MAKING THE WORLD
A BETTER HOME

______

Nasze zaangażowanie w zrównoważoną przyszłość

 

Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum wszystkiego, co robimy.  Mamy jasne zobowiązania oparte na pięciu filarach:

*METODA KALKULACJI: 2025 w porównaniu do 2010 przy izoprodukcji 2010 w porównaniu do 2017 w wartościach bezwzględnych
** w tym transport (do i z), zakupy towarów i usług

 

Nasza społeczna odpowiedzialność jako firmy:
Uznane zobowiązania