pillar-3-icon

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W CAŁYM
ŁAŃCUCHU DOSTAW

______
 

  Skoncentrowanie się na zakresie 3 : Zmniejszenie emisji w łańcuchu wartości

 

 

ZAKUP SUROWCÓW I ENERGII
/ TRANSPORT / NASZE SPRZEDANE PRODUKTY I WYCOFYWANIE Z EKSPLOATACJI

 

DEKARBONIZACJA NASZEGO TRANSPORTU