PL:

Kształtowanie świata szlifowania precyzyjnego

W wyniku prac nad szeroko zakrojonym programem badań i rozwoju w obszarze technologii wyrobów ściernych, powstało Vitrium³, nowa, chroniona patentem technologia spoiw , opracowana dla osiągnięcia maksymalnej wydajności i obniżenia kosztów szlifowania precyzyjnego.

 


Ta rewolucyjna platforma spoiw dzięki unikalnej kompozycji chemicznej zapewnia całkowicie nową jakość połączenia pomiędzy spoiwem i ziarnem ściernym, w konsekwencji poprawiając wszechstronność produktu ściernego w szerokim zakresie zastosowań szlifowania precyzyjnego. Wprowadzone udoskonalenia poprawiające wydajność ściernic Norton Vitrium³ obejmują różne rodzaje ziarna ściernego: od zastrzeżonego ziarna ceramicznego tlenku glinu Quantum po konwencjonalny tlenek glinu.

 


Vitrium³ oferuje 3 główne korzyści w porównaniu do standardowych spoiw ceramicznych:

 

Lepsza siła wiązania pozwala na zmniejszenie ilości spoiwa na ziarno przez co eksponuje większą powierzchnię ziarna. Dzięki temu ściernica szlifuje swobodnie, poprawiając szybkość cięcia. Zmniejszona interakcja pomiędzy spoiwem a materiałem obrabianym także minimalizuje generowanie ciepła, redukując przypalenia, zużycie mocy i zmniejszając siły odziaływujące na element obrabiany, poprawiając tym samym jego jakość.
Vitrium³ zapewnia znacznie lepsze właściwości adhezyjne spoiwa do ziarna ściernego niż jakiekolwiek inne spoiwo, znacznie wydłużając czas zachowania profilu i ostrych krawędzi podczas obróbki. Zmniejsza to czasy profilowania, zużycie obciągaczy i wymagania dotyczące ich wymiany.
Spoiwo Norton Vitrium³ zapewnia wysoką wytrzymałość ściernicy. Pozwala to na zastosowanie lżejszej konstrukcji i zwiększenie prędkości roboczych. Maszyna może pracować z większymi posuwami, prędkościami i naciskami, znacznie zwiększając produkcję na istniejących urządzeniach.

 

Niezależnie od tego, czy celem jest obniżenie całkowitych kosztów każdej wyprodukowanej części, zwiększenie mocy przerobowej, czy poprawienie jakości elementu obrabianego, ściernice z linii Norton Vitrium³ kształtują świat szlifowania precyzyjnego, aby sprostać tym potrzebom.