Paslanmaz çelikle çalışmak için bilmeniz gereken her şey

 

Paslanmaz çelik (inoks) nedir?

Paslanmaz çelik ya da daha bilinen adıyla inoks, metal işleme sektöründe en yaygın olarak kullanılan materyallerden biri. Paslanmaz çelik, aşınma direnci özellikleri ile bilinen özel bir metal alaşım grubunu ifade eder. Daha özel olarak, çelikler demir temelli alaşımlardır ve sadece alaşımın krom içeriğinin %11’in üzerine çıkması halinde “paslanmaz” olarak anılabilirler - bu yüksek krom içeriği sadece aşınmaya karşı direnç vermekle kalmaz, aynı zamanda ısı altında metale daha yüksek dayanıklılık sağlar.

Metal işleme sektöründe, tüm düz paslanmaz çelik ürünler için standart olarak temin edilen ve bunu takip eden finisaj işlemi için de temel oluşturan dört kilit ham aşama ya da hadde finisajı vardır.

 

1d
Sıcak haddeli ve haddeyle tavlı kabuğu kaldırın. Bu ham finisajdır, kozmetik görüntünün öncelik olmadığı uygulamalarda kullanılır. Daha yaygın bir şekilde “kaba finisaj” olarak bilinir.
2d
Soğuk haddeleme, ısıl işlem ve paklama ile oluşturulan bu düşük yansıtıcı yüzey, görünümün öncelik olmadığı bir dizi uygulama için uygundur.
2b
Bu, pürüzsüz ve yansıtıcı bir parlaklık için yüksek polisajlı rulolar kullanılarak hafif haddelenmiş bir 2D kaplamadır. Bu, çok polisajlanmış ve fırçalanmış yüzeyler için bir temel oluşturur.
2r
Soğuk haddeleme için daha sonraki aşamalarda, çelik oksijensiz koşullarda parlak tavlama işlemi görür. Bu işlem, pürüzsüz, parlak ve yansıtıcı bir yüzey üretir.

 

Doğru finisajı seçmek

Uygulamanızın başlangıç noktası olarak doğru hadde finisajının seçilmesi metale uygulamanız gereken ek finisaj işlemi sayısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Son finisaj için gerekli olana en yakın hadde finisajını tercih etmek, ihtiyaç olan mekanik ya da manuel finisaj sayısını azaltacaktır.
Bugün sektörde yaygın olarak kullanılan dört mekanik finisaj mevcuttur:

Mekanik Finisaj

Karakteristikler​

Aşındırıcı Mekanik Aşamalar

Ham madde için gerekli finisaj

 

No.3 
Lineer finisaj olarak da bilinir, bu kaba paralel polisaj hatları ile karakterizedir.
50-80 tanecikli aşındırıcıyla başlayın ve sonra daha ince olan 100-120 kumla bitirin. Bantlar, moplar ve satineks moplar, lineer polisaj hatları elde etmek için sıklıkla kullanılır.
1 numaralı hadde finisajı, 2D ya da 2B
satinex linear
No.4 - Standart sıhhi kum ya da yüksek kaliteli sıhhi kum
Bu en yaygın finisajdır ve no. 3 finisajın düzgün ve daha ince halidir.
Gerekliliklere bağlı olarak, yukarıda no. 3’teki aşamaların izlenmesinin ardından, son finisaj 150-230 tanecik arasında olabilir.
Hadde finisajı 2B ya da 2D
linear finish
Saten Polisaj
Bu, yansıtıcı olmayan finisajlar arasında en pürüzsüz olanıdır. Ortalama Ra, çalışma parçası boyunca 0.5 olmalıdır.
Pürüzsüz yüzey, 320 kuma kadar çıkılarak ya da yumuşak yoğunluklu keçe aşındırıcılar yoluyla elde edilir.
No. 4 finisajdan alınmıştır.
saitn
1p/ 2p -parlak perdahlı ve parlak polisajlı
Yüksek kaliteli kozmetik ve yansıtıcı finisaj
saten polisaj kullanılarak ve ileri polisaj aşamalarının uygulanmasıyla elde edilir.
Saten finisajdan alınmıştır.
Mirror Finish

 

"Pürüzlülük Ortalaması" nedir?

Paslanmaz çeliğin yüzey pürüzlülüğün ölçülmesi bitmiş parçasının kalitesinin ölçülmesi için kullanılan bir yöntemdir. Materyalinizin yüzey pürüzlülüğü çalışma parçanızın son performansı için kritik bir rol üstlenir.
Pürüzlü bir yüzey, pürüzsüz yüzeye kıyasla kirlenme ve aşınmaya daha açıktır. Yüzey pürüzlülüğünün ölçülmesi ve değerlendirilmesi, tüm uygulamalarda özellikle de medikal, farmasötik, sıhhı ve gıda endüstrilerinde önemlidir.
Yüzey pürüzlülüğünün ölçülmesi için bir çok yöntem mevcut olmasına rağmen, en çok kullanılan pürüzlülük ortalamasıdır (Ra). Ra, inceleme uzunluğunu (L) üzerindeki profil yüksekliklerinin aritmetik ortalamasıdır - daha basit bir ifadeyle, metal yüzeyindeki tüm tepe ve çukurların ortalamasıdır. Sağda verilen grafik pürüzlülük ortalaması okumasının nasıl göründüğüne dair bir örnek teşkil eder - noktalı hattın paslanmaz çelik parçanızın görünen yüzü olduğunu düşünün, fakat çıplak göze mükemmel derecede pürüzsüz gözüken bir yüzeye mikroskop altında baktığınızda aslında milyonlarca tepe ve çukur görürsünüz (mavi hat).                                                                            
   Roughness Average graph

Pürüzlülük Ortalaması neden önemlidir?

Yüzey pürüzlülüğü, nesnenin üretiminin ardından çevresine nasıl tepki vereceğini ve nasıl etkileşime geçeceğini belirler. Örneğin, dış mekan mobilyalarının paslanmaz çelik parçalarından biri pürüzlü bir yüzeye sahipse (yüksek Ra değeri, yüzeyde yüksek tepe ve çukur mevcut) çevredeki kirleticiler yüzeydeki tepe ve çukurlara yerleşecek ve aşınmaya sebep olacaktır.
Daha pürüzsüz bir yüzey (daha küçük tepe ve çukur) kirleticilerin daha düşük olasılıkla yüzeye yapışacağı ya da hapsolacağı anlamına gelir.
 

Yaygın Paslanmaz Çelik finisajlar nelerdir ve nasıl elde edilirler?

Avuç içi taşlama ile ayna finisajı
[Insert link to article when published]
Paslanmaz Çelik Trabzanda Finisaj
 
SGA image
Erişimi Güç Paslanmaz Çelik Alanların
Finisajı
 
SGA image
Paslanmaz Çelik üzerinde 
Harmanlama ve Finisaj
 
SGA image
 

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek ve ürün araştırması yapmak için aşağıdaki kaynak uygulamaları kataloğumuzu indirebilirsiniz:

1