MAKING THE WORLD
A BETTER HOME

______

Vårt åtagande för en hållbar framtid

 

Hållbarhet finns i kärnan av vad vi gör och vi har tydliga åtaganden som bygger på fem pelare:

* BERÄKNINGSMETOD: 2025 jämfört med 2010 vid iso-produktion, 2010 / 2030 jämfört med 2017 i absoluta tal
** inklusive transport (båda vägar), inköp av varor och tjänster

 

Vårt företags samhällsansvar (CSR):
Erkända åtaganden