En lång historia

 

I mitten på 1800-talet samlades en grupp keramiker och entreprenörer i Worcester, Massachusetts, USA, och satte upp ett mål: Att möta det ökade behovet under industrialiseringen av slipskivor för tillverkningsindustrin…