Diamantklingor - 4X4 Explorer +

Bäst+++++
Klinga med lasersvetsade segment för torr- eller våtkapning med mycket brett användningsområde. Klinga av mycket hög kvalitet med lång livslängd och hög kaphastighet. För kapning av flera olika typer av byggnadsmaterial. Försedd med patenterad kapdjupindikator och pilar som anger rotationsriktningen samt ellipsformade tandluckor som minskar risken för sprickbildning i stambladet.
 • TORR- ELLER VÅTKAPNING : Dry
 • Diamantklingor - 4X4 Explorer + Kapning
Användningsområden
 • Marknader
  • Bygg- & anläggningsindustri
 • Material
  • Armerad betong & betong
  • Asfalt & obrunnen betong
  • Byggnadsmaterial
  • Kakel & natursten
  • Stål
 • Maskin
  • Bordsåg / Kapsåg
  • Golvsåg
  • Vinkelslip
  • Rälskapmaskin
 • Användningsområde
  • Kapning
SORTIMENT
115 DIAMETER (MM)
DIMENSION (MM)TJOCKLEK SEGMENT HÖJD SEGMENT (MM)LÄNGD SEGMENT (MM)Dry or wetMachineFörp.Artikelnummer
1152.21032DryVinkelslipmaskin170184625307
125 DIAMETER (MM)
300 DIAMETER (MM)
Kontakta oss