AEON - Elektropläterade slipskivor för precisionsslipning

Norton Winter AEON är den senaste innovationen inom elektropläterade slipskivor för bilindustrin där man har krav på extra hög precision.

AEON-slipskivorna är konstruerade med ett lager med slipmedel där CBN-slipkornen sätts fast genom elektroplätering direkt på slipkroppen. Det ger en slipskiva som är mycket motståndskraftig.
När slipbanan är utsliten återanvänds slipkroppen och elektropläteras på nytt med ny CBN-beläggning. Slipkroppen kan återanvändas ett flertal gånger vilket  är såväl kostnads- som resursbesparande i produktionscykeln.
Varje AEON-slipskiva tillverkas i nära samarbete med beställaren och ger bästa möjliga prestanda med en 50%-ig effektivitetshöjning och livslängd.