Ett paradigmskifte inom bindemedelsteknologin

Paradigm: Nyutecklat bindemedel för effektivare precisionsslipning

Nortons nya metallbindemedel för diamantslipskivor Paradigm har hög porositet och bättre fasthållning av slipkornen vilket ger kostnadseffektiviseringar vid precisionsslipning av hårdmetall.
Här kan man verkligen tala om ett paradigmskifte inom precisionsslipningen:
  1. Den höga porositeten gör skivan mer fri- och kallskärande samtidigt som kylningen blir effektivare. De kallskärande egenskaperna gör även att energiförbrukningen vid spindeln kan minskar med 50 %. 
  2. Norton Paradigm har även väsentligt bättre fasthållning av diamantslipkornen som ger slipskivan längre livslängd och förbättrad profilhållning.
  3. Norton Paradigm är också lättare att profilera än konventionella diamantslipskivor. Skivorna kan profileras i maskinen vilket ger kortare avbrottstider och bidrar till kostnadseffektiviseringar

MER INFORMATION +