Hur motverkas stigande arbetskraftskostnader inom metallindustrin?

Offshore oil & gas labour costs

I många av dagens industrier där automatisering ännu inte tagit fart är bra arbetskraft en av dina mest värdefulla resurser. Utan skicklig arbetskraft överlever du inte, men på senare tid har skicklig arbetskraft blivit alltmer sällsynt samtidigt som efterfrågan ökar.1 Denna obalans i utbud och efterfrågan har ökat arbetskraftskostnaderna, vilket innebär att många av er står inför ett dilemma: Lämna tjänsterna tomma på grund av svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens eller öka kostnaderna genom att betala högre löner för att locka till sig de bästa.

Många av er har inte råd att välja den tidigare, arbetskraften visar tydligt en växande avgående trend inom många arbetsintensiva industrier. De av er som arbetar med metallbearbetning, oljeplattformsbyggnad och -reparation, järnvägsunderhåll, container- och rörledningstillverkning använder stora arbetslag för att svetsa, slipa och kapa hela dagen, ser att dessa löner tillsammans snart kan stiga till betydande kostnader, vilket kan påverkar lönsamheten.

 

Betydande kostnader

I EU uppskattades den genomsnittliga arbetskostnaden per timme 2017 till 26,80 euro. Ändå döljer detta den stora variationen mellan kostnaderna i medlemsländerna, med mycket högre siffror i Skandinavien och i allmänhet lägre i Östeuropa.2 Detta styrks även av resultaten från Labour Cost Index (LCI) som visar den totala kostnaden för en timlön för arbetskraft inom Europeiska unionen och hur stor påverkan den har på företagens resultat. Enligt LCI i mars 2018 ökade timlönskostnaderna inom industrin med 2,3 % under fjärde kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016, varvid den främsta bidragande faktorn är en ökning av lönerna för arbetstagare.3 Detta innebär att den redan betydande kostnaden för arbetskraft fortfarande ökar.

I det här sammanhanget kan vi tydligt se varför många av er är ivriga att hitta sätt att spara tid och öka produktiviteten utan att behöva tillgripa mer arbetstid. Arbetskraftskostnader kan bidra till upp till 65 % 4 av de totala utgifterna, så hur kan du spara tid och öka produktiviteten utan att anställa fler personer?
 
Norton Quantum3 wheel

Förbättrad effektivitet

När det gäller produktivitet handlar allt om att arbeta smartare och inte hårdare, och det kan ofta uppnås genom att effektivisera dina verktyg. Norton Quantum3 är den bästa lösningen för slipning, utformad med större industri i åtanke för att förbättra effektiviteten och öka produktiviteten. Skivan använder sig av Norton Quantum3-tekniken, med keramiskt slipmedel för att maximera effekten av slipoperationen. Den patentskyddade formen av kornen gör det möjligt för dem att hålla sig skarpare och jämnare även under lågt tryck eller vid slipning med liten vinkel. Detta säkerställer att Norton Quantum3 uppnår extremt hög avverkning och lång livslängd jämfört med andra traditionella produkter, såsom skivor med aluminiumoxidslipmedel. På samma sätt kan samma arbetstagare producera dubbelt så mycket på samma tid eller så kan samma arbete göras på halva tiden. I båda scenarierna kan rätt verktyg bidra till att minska arbetskraftskostnaderna.

 

Med Norton Quantum3 uppnås dessutom längre livslängd genom ett exklusivt starkt bindemedel och bättre fasthållning av slipkornen än andra skivor på marknaden. Det innebär att färre skivor behövs, vilket minskar de totala processkostnaderna.

 

Verkliga kostnadsbesparingar
Norton Abrasives har nyligen arbetat med ett offshoreföretag i Nordeuropa, där det stod klart att arbetskraftskostnaderna hade en stor inverkan på resultatet. Vi samarbetade med dem för att förstå deras processer, utrustning och arbetskraft, och upptäckte att företaget kunde göra ett antal besparingar. Genom att byta till Norton Quantum3 kunde offshore-verksamheten minska antalet skivor de behövde varje år från 20 000 till 9 000. Även om detta innebar en betydande minskning av kostnaden för materialutlägg, bidrog det också till den största besparingen på i genomsnitt 180 000 euro per år i arbetskraftskostnader. Tack vare Norton Quantum3 kunde deras lag producera dubbelt så mycket på samma tid, vilket gjorde det möjligt för företaget att öka lönsamheten utan att behöva ytterligare arbetskraft, vilket annars skulle påverka deras intäkter.5

Säkerhet för operatörerna

När du har rätt arbetskraft och du har hittat rätt verktyg för att öka effektiviteten, vill du även ge dina anställda en så säker arbetsmiljö som möjligt. Norton Quantum3 ger ökad bekvämlighet för användaren i mycket grova applikationer genom lägre vibrationsnivå. Detta säkerställer att operatörerna kan utföra arbetet med högre komfort utan att förlora produktiviteten för att uppfylla EHS-kraven och bekämpa vibrationer samtidigt som de möter affärsmål. Skivan erbjuder också större kontroll så att du kan vara mer exakt och uppnå större noggrannhet, oavsett din applikation. Titta på vår video för att se hur mycket vi har sänkt vibrationerna!

 

SGA image

 

Så om du kämpar med ökande arbetskostnader och skulle vara intresserad av att höra hur vi kan hjälpa dig att få dem under kontroll, kontakta oss eller prata med din lokala försäljningsrepresentant.

 

 

1 http://bruegel.org/2018/01/the-ever-rising-labour-shortages-in-europe/

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wages_and_labour_costs

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Labour_cost_index_-_recent_trends

According to proprietary tests by Norton Abrasives in Q4 2017

According to proprietary tests by Norton Abrasives in Q4 2017