Innovativa lösningar inom precisionsslipning

Tack vare Saint-Gobain Abrasives omfattande forsknings- och utvecklingsarbete inom slipteknologin kan Norton erbjuda Vitrium3 som är en ny generation och patentsökt bindemedelsteknologi utformad för att maximera prestanda och ge kostnadsbesparingar inom precisionsslipningen.

 


Denna revolutionerande bindemedelsteknologi medger en betydligt fasthållning av slipkornen i bindemedlet. Detta medger en högre porositet i skivan vilket ger effektivare kylning. Det nya bindemedelssystemet kan användas med flera olika slipmedel - från det egenutvecklade Quantum till konventionell aluminiumoxid.

 


Vitrium3 har tre huvudsakliga egenskaper och fördelar:  

 

Ett betydligt bättre fasthållning av slipkornen i bindemedlet medger också att en större yta av slipkornet exponeras vilket gör Vitrium3 mer friskärande, minskar risken för bränning av arbetsstycket och ger lägre energiförbrukning vilket ger högre kvalitet på de bearbetade detaljerna.
Bindemedelssystemet Vitrium3 ger också bättre formhållning vilket minskar behovet av skärpning och lägre förbrukning av skärpverktyg.    
Slipkornens starkare förankring i bindemedlet medger också en lättare konstruktion av slipskivan som i sin tur medger högre arbetshastigheter och snabbare in- och förbimatningshastigheter vilket ger kortare cykeltider och därmed högre produktivitet.

 

Oavsett om man vill sänka kostnaden per detalj, öka produktionsvolymen eller höja kvalitén på de bearbetade detaljerna så kan Vitrium3 uppfylla dessa krav