Nortons lösningar för reparation och underhåll av järnväg

Kompletta lösningar för kapning och slipning av räls, tågtillverkning, underhåll och reparation samt byggnation och renovering av stationsbyggnader och perronger.

 

Materialutvecklingen inom järnvägsindustrin gör stora framsteg, och Norton följer utvecklingen genom innovativa, effektiva och användarvänliga produkter för kapning och slipning av hårda stål. Under de senaste åren har stålkvalitén för räls förbättrats, och stålet som används idag är både renare och hårdare. Härdat och värmebehandlat stål med högt innehåll av kol, mangan och kisel är svårt att kapa och slipa. För att möta de nya kraven har Norton lanserat ett nytt sortiment för läggnings- och underhållsarbeten utformat för att ge lägsta totala slip- och kapkostnaden och högre produktivitet. Dessutom ingår kap- och slipverktyg för bearbetning av betong, som t.ex. slipers, plattformar etc., i sortimentet. Norton investerar årligen stora summor i forskning och utveckling vilket ger lägre kostnader och högre produktivitet
 
Norton Rail är ett komplett sortiment kapskivor som ger hög precision och snabb kapning på alla typer av räls (tunnelbana, spårvagn, järnväg). Används med såväl elektriska som bensindrivna maskiner med fastspänningsutrustning.  
 
Norton kan även erbjuda ett brett sortiment slipskivor, slipskålar och sliptoppar för slipning av räls i samband med reparation och underhåll. Produkterna har olika slipmedel med skilda egenskaper
 
Norton har också ett brett sortiment för byggnation, reparation och underhåll av angränsande perronger, stationsbyggnader, gångvägar etc. och erbjuder ett brett sortiment diamantklingor och maskiner för kapning av betong, armerad betong, betongelement för plattformar, kantsten, betongplattor samt för håltagning i betongväggar, kabeldragning och spårslipning mm. Bland produkterna kan nämnas diamantklingorna 4x4 Explorer+, Silencio, Clipper Pro Multi-Runner och diamantslipskålar CG-Z som är resultat av den senaste utvecklingen som resulterar i effektivare kapning och slipning samt bättre arbetsmiljö.