Produkter för polering och hening

I mer än 50 år har Norton tillverkat högkvalitativa produkter i extremt fina kornstorlekar för polering och hening inom t. ex. kullagerindustri, bilindustri, flygindustri och hydrauliktillverkning.

 


POLERING

 
Polering eller superfinishing är en process med mycket hög precision för att ge detaljen den slutgiltiga geometrin och ytfinheten och för att ta bort ytdefekter som uppkommit under den tidigare slipningen.

 


 

HENING

 
Hening används för att ta bort ytterst små mängder material för att uppnå exakt dimension på t. ex. cylindriska eller rörformade detaljer. Hening kan utföras efter kapning och slipning samt före eller efter värmebehandling.
 
I nedanstående broschyr finns utförlig information om Nortons produkter för polering och hening.