Säkerhetsrekommendationer för kapskivor & navrondeller

För din egen säkerhets skull se till att du använder kapskivor och navrondeller på rätt sätt

 

RÄTT

KAPSKIVOR & NAVRONDELLER ÄR SÄKRA VERKTYG OM DE ANVÄNDS PÅ RÄTT SÄTT

 • HANTERA, lagra och transportera alltid slipprodukter varsamt. Kapskivor ska förvaras på en horisontell och plan yta (helst på en stålplatta). Navrondeller ska staplas på varandra eller förvaras i originalförpackningen.
 • INSPEKTERA alla produkter innan montering samt även med jämna mellanrum under användningen och kontrollera att inga skador uppkommit.
 • ANVÄND alltid maskinens skyddsandordningar och kontrollera att de är korrekt monterade och ordentligt fastsatta. De ska täcka minst halva skivan och skyddar användaren om skivan skulle sprängas​.
 • STÄNG alltid av strömmen till maskinen innan montering/byte av skiva.
 • ANVÄND alltid maskinleverantörens verktyg för att byta skiva.
 • KONTROLLERA att maskinens varvtal inte överskrider den på skivan angivna maximala arbetshastigheten.
 • KÖR nymonterade skivor i full arbetshastighet med monterade skyddsanordningar en stund innan arbetet påbörjas.
 • ANVÄND alltid skyddsglasögon.
 • ANVÄND alltid övrig skyddsutrustning som andningsskydd, handskar, hörselskydd, täckande klädsel och skyddsskor.
 • KONTROLLERA att arbetsstycket är ordentligt fastsatt.
 • ANVÄND en slipvinkel på 30° mot arbetsstycket vid slipning med navrondeller.
 • HÅLL arbetsytan ren från främmande föremål. Det är farligt att falla med maskinen igång.
 

 

FEL

KAPSKIVOR & NAVRONDELLER KAN VARA FARLIGA OM DE ANVÄNDS PÅ FEL SÄTT

 • LAGRA INTE skivor i fuktiga utrymmen eller utrymmen med starka temperaturväxlingar.
 • ANVÄND INTE skadade kapskivor eller navrondeller.
 • ÖVERSKRID INTE den maximalt tillåtna arbetshastigheten.
 • TVINGA INTE skivan på maskinens spindel.
 • DRA INTE åt flänsarna för hårt då de kan deformeras.
 • ANVÄND INTE en maskin som är sliten eller i dålig kondition.
 • ANVÄND INTE maskinen utan skyddsanordningar.
 • ANVÄND INTE kapskivor eller navrondeller i utrymmen med dålig ventilation utan att använda andningsskydd.
 • STANNA INTE maskinen genom att bromsa skivan. Låt maskinen stanna av sig själv.
 • LÅT INTE en kapskiva nypa eller fastna i snittet.
 • ANVÄND INTE överdrivet hårt arbetstryck så att maskinens varvtal går ned.
 • SLIPA INTE med sidan på en kapskiva eller navrondeller med tjocklek < 4 mm.
 • SLIPA INTE med en navrondell med en arbetsvinkel mindre än 30°.