Ta ett djupt andetag, vår artikel om slipdamm på bilverkstäder är här!

Vid varje slipoperation skapar slipkorn ett fint luftburet damm. Att ha en väl fungerande process för att få bort fint damm från en billackeringsverkstad är en viktig faktor för ett professionellt företag och det är avgörande för teknikernas hälsa.

Vad menar vi med "damm"?

I varje hushåll finns damm som består av en enkel blandning av smuts och gamla hudceller, men dammet i en billackeringsverkstad är helt annorlunda.

När en målad eller spacklad yta slipas frigörs en blandning av små fragment som kan bestå av tungmetaller som bly, aluminium och krom.

Utan ett ordentligt luftutsug eller ventilation är dessa partiklar tillräckligt små för att dröja sig kvar i luften långt efter att en tekniker har avslutat sitt arbete och tagit av sig sin andningsmask och sina skyddsglasögon.

Använd andningsmask

Om man andas in tungmetallpartiklar och andra kemiska komponenter under en lång tid påverkas lungorna. Med tiden sätter partiklarna igen luftvägarna i lungorna, vilket resulterar i en inflammation.

Lungproblem som ofta förknippas med långvarig exponering av slipdamm inkluderar sideros; en lungsjukdom som kan eskalera till ytterligare komplikationer som lunginflammation eller kronisk lungsjukdom.

Använd alltid en andningsmask!

technician in mask sanding car

Dammet finns överallt!

Att ta bort partiklar från slipdamm som skingrats i luften kan vara en stor utmaning. Eftersom kornen i slipdammet i allmänhet är mindre än de dammkorn som finns i hushållsdamm transporteras det lättare och mer utbrett genom luftströmmarna i hela verkstaden.

Att sopa golvet istället för att dammsuga gör inte saken bättre. En bra ventilation, personlig skyddsutrustning och en bra dammsugare som tar bort damm redan vid källan är därför viktiga verktyg hos en seriös billackeringsverkstad.

Innovatör

Norton har under flera år varit en ledande innovatör inom utvecklingen av slipsystem.  För bileftermarknaden har detta varit extra märkbart vad gäller utvecklingen av produkter som förbättrar verkstadens arbetsmiljö.

2003 lanserades Nortons Multi Air-rondell med 181 hål, vilket utklassade marknadsstandarden på bara 8 hål.

Sedan dess har Norton fortsatt sträva efter innovation och framsteg.

automotive sanding discs

Lösningar för dammutsugning

Läs mer om Nortons lösningar kring dammutsugning som ständigt förbättras för att skapa en bra arbetsmiljö. Ett alternativ som vi redan nämnt är Norton Cyclonic Multi-Air, eller varför inte testa Norton MeshPower, vår senast lanserade produkt för en dammfri arbetsmiljö. Detta sortiment har utmärkt dammutsugning genom alla steg i processen, från grovslipning av lack till efterbehandling, och kan användas på primer, fyllnadsmedel, färg, lack, glasfiber, komposit och aluminium m.m.

SGA image

Håll rent och effektivisera ditt arbete

Utöver de uppenbara fördelarna för hälsan och säkerheten följer här ytterligare 3 fördelar med en dammfri billackeringsverkstad:

  • Mindre tid för rengöring

    – Bättre dammutsugning under arbetsdagen innebär högre produktivitet samt effektivare arbete och mindre tid för rengöring, vilket är lönsamt för företaget
  • Färre sjukdagar

    – Efter att ha förklarat några av de negativa bieffekterna vid inandning av damm är detta en självklarhet. Mindre skadligt damm i inandningsluften för teknikern resulterar i lägre sjukfrånvaro som återigen ger en mer produktiv och en mer lönsam verksamhet.
  • Professionellt & Rent

    – Du vinner på att hålla rent! En ren och professionell verkstad får din verksamhet att framstå som seriös och pålitlig. Detta är en viktig fördel vid jämförelse med dina konkurrenter. 

 

För mer information 

Hör gärna av dig via vårt kontakformulär på hemsidan om du vill veta mer om hur Norton Abrasives kan gynna din billackeringsverkstad.