Norton Paint System

Det nya och förbättrade Norton Paint System gör förberedningen, blandningen och sprutlackeringen ännu effektivare bland annat tack vare det inbyggda membranet i engångsbehållarens lock.