Norton Vitrium3 bindemedelsteknologi

Vitrium3 är den nya generationen patentsökta bindemedelsteknologin som medger betydligt starkare fasthållning av slipkornen i bindemedlet. Detta ger en högre porositet i slipskivan vilket ger effektivare kylning och högre produktivitet vid precisionsslipning.