pillar-3-icon

VIDTA ÅTGÄRDER I HELA
FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

______
 

  Fokus på scope 3: Minska utsläpp i värdekedjan

 

 

INKÖP AV RÅVAROR OCH ENERGI
/ TRANSPORTER / VÅRA SÅLDA PRODUKTER OCH NÄR DE TJÄNAT UT

 

KOLDIOXIDMINSKNING I VÅRA TRANSPORTER