Vilken slipskiva ska jag välja?

Att välja rätt slipskiva för ditt projekt är viktigt och med ett enormt utbud att välja mellan kan detta vara en utmaning. Därför har vi sammanställt en översikt för att hjälpa dig att göra det bästa valet.

Vad är en slipskiva?

En slipskiva är ett precisionsverktyg med tusentals skärande eggar. Den är uppbyggd av slipmedel som binds samman med ett bindemedel och som hålls åtskilda av porer. Slipkornen utgör den skärande delen och porerna transporterar bort spånor och underlättar flödet av kylmedlet.

När slipskivan har uppnått arbetshastighet och möter arbetsstycket skär slipkornen bort material i form av spånor. Under inverkan av sliptrycket slits slipkornen ner och blir slöa. Detta ökar friktionen och genererar värme vilket bygger upp trycket. Detta tryck medför att antingen bryts slipkornet ned och nya skärande eggar friläggs eller så brister bindemedlet så att slipkornet lossnar och ett helt nytt slipkorn friläggs.

Slipskivor behöver skärpas med jämna mellanrum. Genom att använda slipmedel och bindemedel med olika egenskaper samt genom att konstruera slipskivan på olika sätt är det möjligt att uppnå ett mycket brett spektrum av olika egenskaper för den färdiga produkten.


Vilka slipmedel finns tillgängliga?

Nedan följer 4 varianter på slipmedel som finns tillgängliga i Nortons sortiment.

Keramisk aluminiumoxid

Norton SG och Norton Quantum är patenterade slipmedel av keramisk aluminiumoxid som är hårdare och skarpare än konventionella slipmedel. Denna typ av slipkorn har en unik mikrokristallinisk struktur som gör att kornet blir självskärpande under slipoperationen. Detta medför fördelar som minskat behov av skärpning och väsentligt kallare slipning.

Keramisk Aluminiumoxid

Kiselkarbid

Kiselkarbid är hårdare än aluminiumoxid och är ett mycket skarpt slipmedel. Det används för slipning av relativt mjuka material som aluminium och gjutjärn, men även för mycket hårda material som hårdmetall.

Kiselkarbid

Zirkon-Aluminiumoxid

Zirkon-Aluminiumoxid används främst för grovslipning där man önskar hög avverkning. Slipprodukter med detta slipmedel tillverkas oftast med högteknologiskt fenoplastbindemedel.

Zirkon-Aluminium

Aluminiumoxid

Aluminiumoxid används i allmänhet för sega material som t.ex. rostfritt stål och verktygsstål, men även för sega aluminium- och bronslegeringar. Aluminiumoxid finns i flera olika kvalitéer med skilda egenskaper.

Aluminiumoxid

Märkning av slipskiva

När du ska välja rätt slipskiva för ditt projekt är det viktigt att du förstår de piktogram som finns på slipskivans etikett. Guiden till höger hjälper dig att tyda etiketten:

Märkning- Slipskiva

Vilken kornstorlek ska jag välja?

Grova kornstorlekar används där ytan inte är avgörande för projektet. Grövre korn ger snabbare materialavverkning vilket gör det mer lämpligt för stora kontaktytor än finkorniga slipmedel. De grövre kornen är också det bästa alternativet för mjuka material som mjukt stål och aluminium.

Fina kornstorlekar används när ytfinheten är viktig. Du kan också välja ett finare korn när slipoperationen kräver exakt precision på mindre kontaktytor. Material som passar för finare slipkorn är hårda och spröda material som glas, hårt verktygsstål och hårdmetall.


Vilken hårdhet ska jag välja på min slipskiva?

Med en skivas hårdhet avses hur hårt slipkornen hålls fast i bindemedlet. Hårdheten varierar med mängden bindemedel i förhållande till mängden slipmedel i skivan. Hårdheten anges med en bokstav i specifikationen i alfabetisk ordning från mjuk till hård. Följande hårdheter rekommenderas:

Mjuk Skiva:

• För hårda material som hårt verktygsstål och hårdmetall

• För stora kontaktytor

• För snabb avverkning

Hård Skiva:

• För mjuka material

• För små kontaktytor

• För längre skivlivslängd


Att välja rätt slipskiva

Nio faktorer avgör valet av slipskiva för en specifik operation:

1. Materialet som ska slipas - typ och hårdhet

2. Avverkningsgrad

3. Detaljens geometri och önskad ytfinhet

4. Typ av slipmaskin, effekt och kondition

5. Skivhastighet och inmatningshastighet

6. Kontaktyta

7. Kylmedel - torrt eller vått

8. Påfrestningsgrad på slipskivan

9. Skärpmetod


Vilket material ska slipas?

Materialtypen påverkar valet av slipmedel, kornstorlek och hårdhet. Aluminiumoxid är mest lämpligt för känsliga material som stål och ferritiskt gjutjärn. Sprödare typer av aluminiumoxid rekommenderas för hårda stål och för operationer med stora kontaktytor.

För sega material och icke-järn metaller används i huvudsak kiselkarbid som slipmedel. Materialets hårdhet avgör hur mycket slipkornet kan bearbeta detaljen. Av denna anledning används finare kornstorlekar för att slipa hårda material medan grövre kornstorlekar används för mjuka material. För största möjliga effektivitet måste skivans hårdhet anpassas efter materialets hårdhet - generellt gäller att ju hårdare material desto lösare skiva.


Vilken avverkningsgrad vill du uppnå?

Avverkningsgraden påverkar valet av kornstorlek och bindemedelstyp. Hög avverkning, som vid exempelvis rensning av gjutgods, kräver grov kornstorlek (oftast 12 - 24). För att uppnå fin yta och små toleranser används finare kornstorlekar. För att uppnå slutlig ytfinhet används oftast utgnistring. Skivan går då över detaljen utan avverkning till gnistsprutet upphör.

Om du har några specifika frågor om slipning är du välkommen att kontakta oss eller så kan du lära dig mer om du går vidare till våra vanliga frågor.